Voluntariado

Por que ser voluntario?

Moitas persoas mobilizaronse ao longo da historia preocupadas polo benestar dos demais. Porén, hoxe en día sabemos que cada persoa ten motivacións diferentes á hora de decidir participar como voluntario dunha organización.

A continuación indicamos algunhas das motivacións que nos manifestan os voluntarios que se achegaron a DISMACOR nos últimos anos:

– Transformación da sociedade.

– Solidariedade e desexo humanitario de axudar aos demais.

– Participación en tarefas grupais.

– Programas e tarefas da asociación.

– Ocupación do tempo libre.

– Necesidade de pertenza a un grupo.

– Autogratificación persoal.

– Novos coñecementos e técnicas.

– Dar sentido á vida.

 Ser voluntario…

Ser voluntario implica exercitarse como cidadán facilitando unha participación que acada a súa máxima expresión dende a solidariedade e a xustiza.

Ser voluntario é unha forma de participación organizada das persoas na búsqueda dunha solución aos problemas que afectan á sociedade no seu conxunto, mediante a asunción de compromiso e cooperación.

Ser voluntario supón realizar un conxunto de actividades de interese xeral, sempre que non se realice en virtude dunha relación laboral, mercantil ou funcionarial e que reúna os seguintes requisitos:

– Que sexa de carácter altruísta e solidario

– Que se leven a cabo sen contraprestación económica, sen prexuízo do dereito ao reembolso dos gastos derivados da actividade voluntaria.

– Que o seu desenvolvemento sexa libre.

– Que se realice a través de organizacións privadas ou públicas e en base a proxectos concretos.

Que podo facer en DISMACOR como voluntario?

Tipos de programas e actividades

Estas son algunhas das tipoloxías de programas e actividades coas que colaboran os voluntarios dentro da nosa Asociación.

• Participación en actividades de Ocio e tempo de lecer.

• Acompañamento: respiro familiar, xestións…

• Apoio para a habilitación persoal e social.

• Actividades vinculadas ao mantemento e xestión da Asociación.

Tarefas dos voluntarios/as en DISMACOR

Estas serían algunhas das tarefas que realizan os voluntarios e voluntarias en DISMACOR.

• Colaborar no deseño e desenvolvemento de actividades deportivas de xogos e ocio.

• Incentivar e promover a participación.

• Establecer lazos de conexión co contorno comunitario próximo.

• Axudar no traslado a outros lugares.

• Proporcionarlles tempo de respiro aos coidadores primarios.

• Acompañamento e apoio en xestións.

• Apoio en estudos.

• Apoio en tarefas administrativas.

• Orientar en aspectos relacionados co mundo laboral. 

Contacte connosco

Política de Privacidade

7 + 13 =

Estamos preto de ti!

Vivimos nunha sociedade pensada para a maioría e na que non existe unha conciencia social sobre a situación de discriminación que están vivindo as persoas con diversidade funcional. Por esta razón “o problema” é só duns poucos, e son eles os que deben de buscar a solución.

LLamanos al 654 847 865

Teléfono

(+34) 654 847 865

Enderezo

Tierno Galván, 20 2º F Culleredo (A Coruña)

Email

dismacor@dismacor.org