Diversidade funcional

Aceptamos o cambio da denominación de discapacidade por diversidade funcional xa que entendemos que esta nova expresión explica en termos positivos o que lle sucede aos nosos fillos e fillas.”

A calidade de vida defínese en térmos xerais como o benestar, felicidade e satisfacción dun individuo, que lle outorga a éste certa capacidade de actuación, funcionamento ou sensación positiva da súa vida. A súa realización é moi subxectiva, xa que se ve directamente influída pola personalidade e a contorna no que vive e desenvólvese o individuo.

Diversidade funcional é o término alternativo ao de discapacidade que comeza a utilizarse en España, por iniciativa dos propios afectados, no Foro de Vida Independente, en xaneiro de 2005.

Con este término preténdese substituír outros de semántica pexorativa como discapacidade e minusvalía. Proponse un cambio cara a unha terminoloxía non negativa, non rehabilitadora, sobre a diversidade funcional.

A xustificación académica do término pódese atopar o libro O Modelo da Diversidade de Agustina Palacios e Javier Romañach, 2007, ISBN: 978-84-964-7440.

Contacte connosco

Política de Privacidade

13 + 6 =

Estamos preto de ti!

Vivimos nunha sociedade pensada para a maioría e na que non existe unha conciencia social sobre a situación de discriminación que están vivindo as persoas con diversidade funcional. Por esta razón “o problema” é só duns poucos, e son eles os que deben de buscar a solución.

654 84 78 65 / 604 86 33 41

Teléfono

(+34) 654 847 865

(+34) 604 863 341

Enderezo

Centro Asociativo A Escada

Rúa Manuel Azaña, 2 (Antig. Ofic. da Cross), O Burgo - Culleredo (A Coruña)

Email

dismacor@dismacor.org